De belangrijkste vereisten voor NIS-2

De NIS (Network and Information Systems) Directive, ook wel bekend als de NIS-2 wetgeving, is een Europese wet die gericht is op versterking van de cyber security van digitale netwerken en informatiesystemen in de EU. De wetgeving is opgesteld om te zorgen voor een hoger niveau van beveiliging van digitale netwerken en informatiesystemen, met name in kritieke infrastructuursectoren zoals energie, vervoer, gezondheid, water, financiële diensten en digitale diensten. De wetgeving vereist dat lidstaten van de EU beveiligingsmaatregelen implementeren om de bescherming van digitale netwerken en informatiesystemen te versterken, inclusief incident managementprocedures en incident-meldingsplicht voor bepaalde soorten incidenten. Ook wordt verwacht dat organisaties die in deze kritieke sectoren opereren, hun beveiligingsniveau verhogen en beveiligingsincidenten melden aan de relevante nationale autoriteiten. Het is belangrijk om op te merken dat dit een richtlijn is en niet een wet, dus elke lidstaat zal zijn eigen wetgeving moeten opstellen, in overeenstemming met de richtlijnen van de EU. Dit kan leiden tot een beperkte harmonisatie van de wetgeving in de EU. In Nederland is de wetgeving omgezet in de “Wet Beveiliging Nutsvoorzieningen en Grote infrastructurele Projecten” (WBNi) die op 1 januari 2022 in werking is getreden. Hierdoor zijn organisaties verplicht om hun digitale beveiliging op orde te hebben en incidenten te melden bij de Autoriteit Informatiemeldplicht Cybersecurity (AICS).

Wat moeten bedrijven doen om hier aan te voldoen?

Bedrijven die onder de NIS Directive vallen, moeten een aantal stappen ondernemen om aan de wetgeving te voldoen. Hieronder een overzicht van enkele van de belangrijkste vereisten:

  • Identificeer kritieke infrastructuur: Bedrijven moeten een risicoanalyse uitvoeren om te bepalen of hun bedrijf of activiteiten onder de wetgeving vallen. Dit omvat het identificeren van kritieke infrastructuur en systemen die van groot belang zijn voor de continuïteit van hun bedrijf en de samenleving.
  • Implementeer beveiligingsmaatregelen: Bedrijven moeten passende en proactieve beveiligingsmaatregelen implementeren om hun digitale netwerken en informatiesystemen te beschermen tegen cyberaanvallen. Dit omvat onder andere het ontwikkelen van incident managementprocedures, het regelmatig uitvoeren van risico-analyses en het opleiden van personeel over cyberbeveiliging.
  • Meld incidenten: Bedrijven moeten incidenten melden aan de relevante nationale autoriteiten wanneer deze plaatsvinden. Dit omvat onder andere incidenten die de beschikbaarheid of integriteit van digitale netwerken of informatiesystemen in gevaar brengen of incidenten die leiden tot een significante dreiging voor de nationale veiligheid.
  • Bewaak en evalueer: Bedrijven moeten hun digitale beveiliging voortdurend bewaken en evalueren. Dit omvat het regelmatig updaten van beveiligingsmaatregelen en het uitvoeren van risico-analyses om te bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn.
  • In Nederland is er een specifieke wetgeving, de “Wet Beveiliging Nutsvoorzieningen en Grote infrastructurele Projecten” (WBNi), hierdoor moeten organisaties hun digitale beveiliging op orde hebben en incidenten melden bij de Autoriteit Informatiemeldplicht Cybersecurity (AICS). Er zijn ook specifieke eisen voor de beveiliging van de netwerken en informatiesystemen en incident meldingsverplichtingen.

    Het is belangrijk om op te merken dat de vereisten van de NIS Directive of WBNi kunnen variëren per land en sector, dus bedrijven moeten de wetgeving van hun specifieke land en sector raadplegen om te bepalen welke specifieke vereisten van toepassing zijn.

Krijg toegang tot onze
White Paper!

Vul onderstaand formulier in en ontvang gratis onze White Paper!