Essentiële sectoren

Dit zijn de essentiële sectoren voor NIS-2

Bedrijven in (sub)sectoren en entiteitensoorten die onder de NIS-2 richtlijn vallen, uitgesplitst naar midden- en grootbedrijf, december 20201)

1. Energie
    
w.v.
(a) Elektriciteit
   
 w.v.Elektriciteitsbedrijven 3511
  Distributiesysteembeheerders 3513
  Transmissiesysteembeheerders 3512
  Producenten 3511
  Benoemde elektriciteitsmarktbeheerders x
  Marktdeelnemers op de elektriciteitsmarkt 3514
 
(b) Stadsverwarming en -koeling
   
 w.v.Stadsverwarming of stadskoeling 353
 
(c) Aardolie
   
 w.v.Exploitanten van oliepijpleidingen 495
  Exploitanten van voorzieningen voor de productie, raffinage en behandeling van olie, opslag en transport 192
  Centrale entiteiten voor de voorraadvorming van aardolie 521
 
(d) Aardgas
   
 w.v.Aardgasbedrijven 352
  Distributiesysteembeheerders 3513
  Transmissiesysteembeheerders 3512
  Opslagsysteembeheerders 091
  LNG-systeembeheerders 3512
  Aardgasbedrijven 352
  Exploitanten van voorzieningen voor de raffinage en behandeling van aardgas 091
 
(e) Waterstof
   
 w.v.Exploitanten van voorzieningen voor de productie, opslag en transport van waterstof x
     
2. Vervoer
    
w.v.(a) Lucht   
 w.v.Luchtvaartmaatschappijen 511, 512
  Luchthavenbeheerders 5223
  Exploitanten op het gebied van verkeersbeheer en -controle die luchtverkeersleidingsdiensten aanbieden 5223
 (b) Spoor   
 w.v.Infrastructuurbeheerders 5221
  Spoorwegondernemingen 491, 492
 (c) Water   
 w.v.Bedrijven voor vervoer over water (binnenvaart, kust- en zeevervoer) van passagiers en vracht 50
  Beheerders van havens 5222
  Exploitanten van verkeersbegeleidingssystemen 5222
 (d) Weg   
 w.v.Wegenautoriteiten x
  Exploitanten van intelligente vervoerssytemen x
     
3. Bankwezen
    
  Kredietinstellingen 641, 649
     
4. Infrastructuur voor financiële markt
    
 w.v.Exploitanten van handelsplatformen x
  Centrale tegenpartijen x
     
5. Gezondheidszorg
    
 w.v.Zorgaanbieders 86, 87, 88
  EU-referentielaboratoria 86924
  Entiteiten die onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot geneesmiddelen, entiteiten die farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen vervaardigen, entiteiten die medische hulpmiddelen vervaardigen die in het kader van de noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid als kritiek worden beschouwd 21, 266, 32502, 72112, 72193
     
6. Drinkwater
    
  Leveranciers en distributeurs van voor menselijke consumptie bestemd water 36
     
7. Afvalwater
    
  Ondernemingen die stedelijk, huishoudelijk of industrieel afvalwater opvangen, lozen of behandelen. 37
     
8. Digitale infrastructuur
    
 w.v.Internetknooppunten 61
  DNS-dienstverleners 6311
  Register voor topleveldomeinnamen 6311
  Aanbieders van cloudcomputingdiensten 6311
  Aanbieders van datacenterdiensten 6311
  Aanbieders van netwerken voor content delivery x
  Verleners van vertrouwensdiensten x
  Aanbieders van openbare elektronischecommunicatienetwerken 611, 612, 613
     
9. Overheidsdiensten
    
 w.v.Openbare bestuurslichamen van centrale overheden 841, 8421, 8422, 84232
  Openbare bestuursentiteiten van regio’s van NUTS-niveau 1 x
  Openbare bestuursentiteiten van regio’s van NUTS-niveau 2 x
     
10. Ruimtevaart
    
  Exploitanten van grondfaciliteiten die in het bezit zijn van en beheerd en geëxploiteerd worden door de lidstaten of door particuliere partijen en die de verlening van vanuit de ruimte opererende diensten ondersteunen, met uitzondering van aanbieders van openbare elektronischecommunicatienetwerken 5223
     
11. Post- en koeriersdiensten
    
  Aanbieders van postdiensten 53
     
12. Afvalstoffenbeheerder
    
  Ondernemingen die handelingen in het kader van afvalstoffenbeheer uitvoeren 38, 39
     
13. Vervaardiging, productie en distrubitie van chemische stoffen
    
  Ondernemingen die chemische stoffen en voorwerpen vervaardigen, produceren en distribueren 20, 4612, 4675
     
14. Productie, verwerking en distributie van levensmiddelen
    
  Levensmiddelenbedrijven 10, 11, 463, 4711, 472
     
15. Vervaardiging
    
w.v.
(a) Vervaardiging van medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in vitrodiagnostiek
  212, 266
 
(b) Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten
  26
 
(c) Vervaardiging van elektrische apparatuur
  27
 
(d) Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
  28
 
(e) Vervaardiging van transportmiddelen
  29, 30
 
(f) Vervaardiging van meubelen; overige industrie; reparatie en installatie van machines en apparaten
  31
     
16. Digitale aanbieders
    
 w.v.Aanbieders van onlinemarktplaatsen 47919
  Aanbieders van onlinezoekmachines 6312
  Aanbieders van platforms voor socialenetwerkdiensten x

Bron: CBS
1) In sommige sectoren of subsectoren komt dezelfde SBI-code meerdere keren voor. In de sector Energie, subsector Elektriciteit, hebben de entiteitensoorten Elektriciteitsbedrijven en Productenbijvoorbeeld allebei SBI-code 3551.
Het aantal bedrijven staat in beide regels opgenomen. Bij de berekening van het subtotaal voor de subsector Elektriciteit zijn die 10 bedrijfseenheden slechts één keer geteld, om dubbelingen te voorkomen.

Krijg toegang tot onze
White Paper!

Vul onderstaand formulier in en ontvang gratis onze White Paper!